Thursday, November 27, 2014

QURAN AL-WASIMAl-Quran Transliterasi + Tafsir Per Kata AL-WASIM A5/ A4

Al-Quran Al-Wasim.

Antara yang menarik :

★ Terdapat Terjemahan Per Kata bagi setiap ayat

★ Berserta Kod Tajwid sebagai panduan mengenal hukum tajwid

★ Transliterasi lengkap Ejaan Rumi bagi setiap ayat

Harapan kami agar masyarakat Malaysia lebih dekat dan faham al-Quran. 
Mengapa anda miliki al-Quran ini?

√ Al-Quran ini menggunakan Khat Usman Thaha iaitu khat kaligrafi Arab yang terbaik

√ Terdapat kod-kod tajwid yang ditunjukkan di
dalam ayat dan panduan cara bacaan untuk hukum tajwid
tersebut

√ Terdapat bacaan yang dieja dalam bahasa Rumi-
Bagi membantu kepada yang baru belajar membaca
Al- Quran dan juga untuk membuat semakan bacaan

√ Mempunyai Thesaurus -  iaitu perkataan sinonim yang digunakan dan latar belakang
surah

√ Terdapat terjemahan setiap perkataan dan jugasetiap
ayat dan lain-lain.